Stambeno-poslovna zgrada Eksploatacija drva d.d.

Trg žrtava fašizma 3


Stambeno-poslovna zgrada Eksploatacija drva d.d. na Trgu žrtava fašizma 3 sagrađena je 1922./1923. prema projektu Viktora Kovačića. Zgrada zorno govori o filtriranju oblikovanja, o novom rasteru otvora koji teži prema standardiziranju, o pročelju koje prestaje biti kulisa i koje odbacuje reprezentativnost kao obilježje kvalitete. Kovačić na manje reprezentativan način varira temu palače Slaveks sa Svačićeva trga. Temeljna oznaka pročelja izrazita je jednostavnost, ali uz maksimalnu uravnoteženost otvora koji, uz malo naglašeni meandrirani friz iznad prizemlja i okrugle medaljone pod prozorima katova, nemaju drugog plastičnog ukrasa. Usput ne smijemo zaboraviti da je to prethodnica arhitekture tridesetih godina, prethodnica koja je već riješila mnoge probleme i čije rješenje postaje sastavnim dijelom novih razmišljanja. (Maroević -2, 2007:108, 130)