Web stranica “Arhitektura Zagreba” koncipirana je u formi leksikona, a posjetitelju stranice na jednom mjestu pruža se mogućnost pregleda ostvarenja u zagrebačkoj arhitekturi od početka 19. stoljeća do recentnih gradnji, kao i kraćih biografskih podataka o arhitektima i/ili graditeljima. Pokušao sam sublimirati i dati novi (online) format bogatom sadržaju knjiga i znanstvenih radova o arhitekturi Zagreba naših eminentnih autora, arhitekata i povjesničara umjetnosti.

Ova stranica omogućava jednostavan pregled objavljenih zgrada po ulicama, arhitektima, prema mapi i prema godinama gradnje. Pregled građevina moguć je i kroz naslovnu stranicu, direktnim otvaranjem neke od petnaest fotografija, koje su prvenstveno reprezentativni uzorci objavljenih objekata, raspoređenih prema vremenu i stilu gradnje s lokacijama od sjevernih dijelova grada do Novog Zagreba. Tražilicom je moguće detaljno pretraživanje svih riječi i pojmova u opisima zgrada i biografijama arhitekata bez obzira u kojem se segmentu nalazimo. Arhitektura Zagreba online može se pretraživati i na mobitelu, prilikom obilaska grada, a izradom verzije na engleskom jeziku mogla bi koristiti kao vodič i stranim turistima.

Objavljene su ukupno 1194 zgrade s 2578 fotografija. Autor sam svih fotografija.

U drugoj fazi sljede objave do sada manje zastupljenih sjevernih dijelova grada, Novog Zagreba itd.

Ako uočite greške molim da mi ih dojavite na Kontakt. Unaprijed zahvaljujem.

Autor