Banski dvori

Matoševa 12 / Trg svetog Marka 1 - 2


Četverokrilna zgrada Banskih dvora s dvokatnim stražnjim i jednokatnim krilom prema trgu (Trg sv. Marka 1) današnje je gabarite dobila početkom 19. st. (dogradnja 1808. - 1809., graditelj Ivan Either), kada je Zemaljska vlada kupila palaču baruna Kulmera. Palača je u 17. st. pripadala banu Petru Zrinskom, a kasnije grofovima Čikulinima, Draškovićima te prije Kulmera Petru Troilo Sermageu. Palača je izrazitog povijesnog značenja i visoke graditeljske tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti. Za vrijeme vladavine bana Franje Vlašića palači je 1836. pripojena susjedna, sjeverna palača Rauch (Trg sv. Marka 2) i od tada je cijeli sklop u funkciji banske vlasti. Palača Rauch bila je trokrilna, poluugrađena, jednokatna palača, a naknadno joj je prigrađeno stražnje trokatno krilo (Antuna G. Matoša 12). Stariji barokni dio palače sagradio je sredinom 18. st. podban i veliki župan zagrebačke i križevačke županije Ivan Rauch. Dvorišno krilo s neorenesansnim pročeljima izvedeno je 1882. U zgradama Banskih dvora danas je sjedište Vlade RH. Sklop je adaptiran u više navrata tijekom 20. stoljeća, što uključuje i obnovu nakon raketiranja Banskih dvora 7. listopada 1991. Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba