Zgrada Narodnog odbora grada Zagreba

Trg Stjepana Radića 1


Zgrada Narodnog odbora grada Zagreba, danas Gradska skupština Grada Zagreba na Trgu Stjepana Radića 1 jedno je od najboljih ostvarenja hrvatske arhitekture 1950-ih. Podignuta je između 1956. i 1958. prema projektu Kazimira Ostrogovića. Zgrada pravokutnog tlocrta uvučenog prizemlja odmaknuta je od Vukovarske ulice širokim zelenim pojasom. Pročelja zgrade prekrivena su vrapčanskim vapnencem, a prizemlje je prekriveno kamenom “tamni Velebit”. Dulje strane zgrade otvorene su dugim neprekinutim nizovima prozora. Zgrada je trebala biti dio velikoga kompleksa javnih građevina raznih institucija grada Zagreba i socijalističke Hrvatske koji naposljetku neće biti realiziran. Park i patio zgrade uređeni su 1962. prema projektu Silvane Seissel. (D. Damjanović)