Zgrada Kotarske oblasti, danas Ministarstvo kulture

Runjaninova 2 / Vodnikova 1


Poslovno-stambena zgrada Kotarske oblasti, danas Ministarstvo kulture, na uglu Vodnikova 1 /Runjaninova 2 sagrađena je 1913./1914. prema projektu Rudolfa Lubynskog. Pročelja zgrade oblikovana su kombinacijom kasnosecesijskih i neostilskih arhitektonskih dekorativnih elemenata. Zgrada je obnovljena 2003. prema projektu Branka Silađina za potrebe Ministarstva kulture, koje je do tada djelovalo na više lokacija. U predvorju zgrade postavljena su neka djela iz fundusa Muzeja suvremene umjetnosti (Knifer, Kožarić, Ivančić, Kipke) i maketa budućeg Muzeja suvremene umjetnosti, koji se te godine počeo graditi.