Vila Frangeš

Rokov perivoj 2


Vila kipara Roberta Frangeša Mihanovića na Rokovom perivoju 2 sagrađena je 1910./1911. prema projektu Viktora Kovačića. Naš najvrjedniji primjer “domestic revival” stilizacije, kompozicije naglašenog intimizma, slikovitosti i sceničnosti za pojedine sekvence korištenja unutarnjeg i vanjskog prostora, gdje je vrt sastavni i jednakopravni segment stanovanja. Sažeta prostorna dispozicija sa stanom vlasnika u glavnoj etaži te stambenim prostorima posluge u suterenu i dijelu potkrovlja. Interijer stambenih prostorija opremljen prilagođenim dijelovima namještaja odstranjenog prigodom restauracije zagrebačke katedrale te Franjevačke crkve u Klanjcu. Ranomodernistički protofunkcionalistički prostorni koncept i bezornamentirani oblikovni govor. U kući se čuva ambijentalna zbirka kipara Roberta Frangeša Mihanovića, u sastavu i pod upravljanjem Muzeja grada Zagreba. Na susjednoj adresi na kbr. 3 nalazi se nekadašnji Frangešov kiparski atelier (arh. Rudolf Lubynski, 1925./1926.) danas stambene namjene. (Aleksander Laslo, 2011:122)