Kuća Winkler

Preradovićeva 14


Stambena zgrada s dvorištem i vrtom dr. Eugena Winklera u Preradovićevoj 14, sagrađena je 1902./1903. prema projektu Viktora Kovačića (atelijer Kovačić & Marković) rekonstrukcijom građevnog sklopa, nastalog oko 1860. Kuća Winkler unikatna je ranomodernistička inačica građanske donjogradske rezidencije, tipologije "hôtel particulier" u zatvorenom/spojenom načinu izgradnje. Rekonstrukcijom je ostvarena suzdržana modernistička kompozicija francuske provenijencije, visoke obrtničke kvalitete izvedbe (Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba)