Najamne stambene zgrade Eisner

Petrinjska 50 - 52


Dvije najamne stambene zgrade građevnog poduzetnika Emila-Milana Eisnera u Petrinjskoj 50-52, sa zgradom garaže i stanom vozača u dvorištu kbr. 50, sagrađene su 1909./1910. prema projektu Rudolfa Lubynskog. Kuće Eisner prototip su za normiranje donjogradskog najamnog stambenog programa, koji je Lubynski potom standardizirao svojim poznatim modelom serijske gradnje u okviru programa tržišne stanogradnje, a koji je 1910. sustavno provodila Hrvatska banka za promet nekretninama. (Tamara Marić, Nataša Jakšić)