Središnji ured za osiguranje radnika, danas Hrvatski zavod za mirovins

Mihanovićeva 3


Palača Središnjeg ureda za osiguranje radnika u Zagrebu, Mihanovićeva 3 /Grgura Ninskog 4, sagrađena je 1925./1928. prema projektu arhitekta Rudolfa Lubynskog. U oblikovanju palače SUZOR-a, Lubynski koristi reducirani historicistički vokabular kao dopunu monumentalnom izrazu postignutim formatom građevine, u skladu s položajem i funkcijom građevine. Monumentalnost interijera postignuta je pažljivo biranim detaljima u stilu art-décoa. Palača SUZOR-a kao soliterni blok na južnom perivoju Zelene potkove, pandan hotelu Esplanade, svojim historicističkim oblicima odražava racionalizam i naklonost klasicizmu zagrebačke secesije te skladno korespondira s okolnom historicističkom i secesijskom arhitekturom donjogradskog središta. Parno je kupalište palače ukrašeno dekorativnim reljefima i skulpturama koje je tijekom 1926. i 1927. izradio Hinko Juhn, u majstorskoj izvedbi tehnološki zahtjevne ocakljene keramike velikih dimenzija. Ovaj ansambl keramičkih reljefa i skulptura ističe se kao najkompleksnija javna plastika u bogatom opusu kipara i keramičara Hinka Juhna. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)