Kuća Pavelić

Masarykova 8


Kuća dr. Ante Pavelića u Masarykovoj 8 sagrađena je 1909. godine prema projektu Lava Kalde (“Kal­da i Šte­fan, ar­hi­tek­ti i gra­di­te­lji”). U prizemlju kuće s lateralnim ulazom su lokali s velikim izlozima, a mezanin je rastvoren velikim položenim prozorima. Katovi su rastvoreni prozorima različite veličine i formata. Izgledom se ističu kvadratični prozori prvoga kata kod kojih je veći dio prozora isturen poput prozora-erkera. Okviri tih prozora, kao i nešto manjih prozora drugoga kata, dekorirani su geometrijskim motivima.