Kuća Draganec

Masarykova 5


Kuća Ivana i Hedvige Draganec u Masarykovoj 5 sagrađena je 1905. godine prema projektu Aladara Baranyaija (arhitektonski biro Pilar, Mally & Bauda). Secesijska trokatnica s ravnim krovom i bogato dekoriranim pročeljem. Ističu se bočni dvokatni erkeri, vegetabilni motivi i neobarokne kartuše od kojih kartuše na drugome katu, uz rubove zgrade, imaju aplicirane inicijale vlasnika.