Kuća Antolković

Masarykova 16


Kuća Antolković u Masarykovoj 16 sagrađena je 1896. prema projektu Martina Pilara (arhitektonski biro Pilar, Mally & Bauda). Neobarokna dvokatnica s bogato dekoriranim pročeljem. Prozorske osi flankirane su dvokatnim korintskim pilastrima. Parapete velikih prozora prvoga kata zatvaraju balustrade, a iznad prozora, kao i kod lođe-balkona, aplicirane su kartuše u zaobljenim zabatima. Bifore u drugome katu. Prizemlje je preuređeno za lokale i izgubilo je izvorni izgled.