Kuća Kavić

Masarykova 11


Kuća Florijana Kavića u Masarykovoj 11 sagrađena je 1862. prema projektu Janka Jambrišaka. Uličnoj jednokatnici s pet prozorskih osi 1887. godine nadograđen je drugi kat. Pročelje je oblikovano u duhu ranog historicizma. (Lelja Dobronić -1, 1959:32)