Kuća Lustig

Kumičićeva 10 / Mihanovićeva


Kuća Ivane Lustig na uglu Kumičićeva 10 /Mihanovićeva sagrađena je 1910./1911. prema projektu Viktora Kovačića (arhitektonski biro Ehrlich-Kovačić). Kuću je sagradila tvrtka “Kal­da i Šte­fan, ar­hi­tek­ti i gra­di­te­lji”. To je protomodernistička trokatnica s jednoslivnim kosim krovom prema ulicama i ravnim krovom prema dvorištu. Dekoracija pročelja je reducirana i suzdržana. Na rubovima kuće su trokatni trostrani erkeri, a ugao je riješen lođama koje su u Kumičićevoj ulici otvorene s po dvije arkade na katovima, a u Mihanovićevoj ulici s po jednom arkadom na svakom katu. Te lođe su kasnije zatvorene prozorima. Od arhitektonske dekoracije ističe se vijenac iznad prizemlja s nizom maskerona, a između prozora prvoga i drugog kata aplicirana su četiri romba s pozlaćenim bridovima koji su stepenasto uvučeni u fasadu. Iznad reprezentativnog ulaza s okvirima od kamena u Kumičićevoj ulici ističe se figuralni reljef, kao i drugi na fasadi između lođa prvoga i drugog kata na istom pročelju.