Vila Jelisave i Adolfa Reina

Krležin Gvozd 23


Vila Jelisave i Adolfa Reina na Gvozdu 23 (sada Krležin Gvozd 23) sagrađena je 1928./1929. prema projektu Rudolfa Lubynskog. Na samom kraju slijepe ulice Gvozd, uz ulaz na posjed Reinovih, izgrađena je garaža za dva automobila. Strmina terena svladana je tako da garažu (cijeli njezin volumen) podupiru s donje, južne strane snažni armirano-betonski stupovi, spojeni lukovima, čime je istodobno formiran natkriveni prostor u vrtu. Do ulaza u vilu spušta se stubištem do prve terase, a potom opet širim stubama do prostrane donje terase – platoa popločanoga umjetnim kamenom, ograđenog i obrubljenog zelenilom te ukrašenog na jednoj strani okruglim vodoskokom. Eksterijer vile Rein potvrđuje odanost arhitekta Lubynskog klasicističkom prosedeu. Masivna položena prizma promišljeno je proporcionirana i ritmizirana prozorskim otvorima, lukovima južne terase, smještajem balkona na središnju os južnoga pročelja, fino profiliranim razdjelnim i završnim vijencem, kontinuiranom atikom. Simetričnom, mirnom južnom pročelju kontrastno je oblikovanje zapadnoga, ulaznog pročelja sa sasvim različitim oblicima i dimenzijama prozora. Od 1952. godine u vili su živjeli Bela i Miroslav Krleža. (Marina Bagarić -2)