Kuća Kanitz

Kralja Zvonimira 1 / Trg žrtava fašizma 7


Kuća Kanitz na uglu Ulica kralja Zvonimira 1 /Trg žrtava fašizma 7 sagrađena je 1922./1923. prema projektu Rudolfa Lubynskog. Masivna uglovnica nastala je u postsecesijskom razdoblju djelovanja ovog velikana hrvatske secesije. Zgradu obilježuju neki tradicionalni arhitektonski elementi poput arkada koje rastvaraju prizemlje, polukružnih erkera, lezena koje flankiraju prozore na drugom i trećem katu, plitkih polukružnih luneta iznad prozora i krovnog vijenca na konzolama, što je tipično za monumentalnu neohistoricističku arhitekturu 1920-ih godina.