Zgrada Pruga d.d.

Kneza Mutimira 1 / Račkoga 8


Stambena zgrada koncerna “Pruga d.d.” (udruženje mađarskih dioničarskih društva vicinalnih željeznica) na uglu Račkoga 8 /Kneza Mutimira 1 /Đorđićeva sagrađena je 1920./1921. prema projektu Huge Ehrlicha. Pročelja zgrade oblikovana su u karakterističnom stilu klasičnog modernizma 1920-ih. Ističe se pročelje prema Đorđićevoj ulici kojim dominiraju balkon u punoj širini pročelja, oslonjen na šest udvojenih konzola i jonski pilastri koji se protežu preko prvoga, drugog i trećeg kata. To pročelje zaključeno je velikim trokutnim zabatom u kojem je vijenac od hrastovog lišća s apliciranom godinom gradnje.