Zgrada Zemaljskog vladinog odjela za narodno gospodarstvo

Kačićeva 9


Stambena zgrada Zemaljskog vladinog odjela za narodno gospodarstvo u Kačićevoj 9 sagrađena je 1914./1915. prema projektu Rudolfa Lubynskog. To je kasnosecesijska zgrada s jednostrešnim kosim krovom prema ulici i ravnim krovom prema dvorištu. Pročelje zgrade raščlanjeno je plitkim erkerima na bočnim rizalitima, a u središnjem dijelu pilastrima između prozorskih osi drugoga i trećeg kata. Prozori na erkerima kvadratičnog su formata, a svi ostali prozori između rizalita vertikalno su izduženi. Otvori u prizemlju polukružno su zaključeni.