Kuća Frank

Hebrangova 33 / Trg Mažuranića 1


Kuća odvjetnika dr. Ede Franka na uglu Hebrangova 33 /Trg Mažuranića 1 sagrađena je 1912./1913. prema projektu Viktora Kovačića. Izgledom kuća podsjeća na firentinske renesansne palače, s rustikom u prizemlju, istaknutom strehom, prozorima sa slijepom lunetom u prvome katu, te arkaturom i ložom na uglu zadnjeg kata. Kuća Frank, koja se svojevremeno smatrala najljepšom kućom u Zagrebu i isticala se “otmjenom jednostavnošću”, spoj je povijesne arhitekture i Kovačićevih modernističkih stremljenja. Interesantan je motiv simuliranja dijela dekoracije s uličnog pročelja u visini trećega kata na dijelu južnog pročelja (nastalo uvlačenjem zgrada od građevne linije).