Kuća Kornitzer

Gundulićeva 22


Kuća Oskara Kornitzera u Gundulićevoj 22 sagrađena je 1902. godine prema projektu Viktora Kovačića, koji je tada radio za arhitektonski biro Gjure Carneluttija. Carnelutti je kao ovlašteni graditelj i vlasnik biroa potpisao nacrte. Na simetričnom pročelju zgrade sa središnjim ulazom i bočnim rizalitima ističu se bogata neobarokna stilska obilježja i secesijski stilski elementi. To je jedan od prvih Kovačićevih projekata, nastao na samom početku njegove poslovne karijere, kada još nije mogao birati poslove niti iskazati kreativnost pa ga je nezadovoljan njime izbjegavao spominjati.