Kuća Mayer

Dežmanova 10


Kuća Mayer u Dežmanovoj 10 sagrađena je 1929./1931. prema projektu arhitekta Rudolfa Lubynskog za investitore Ferdinanda i Hildu Mayer. Radove izvodi građevno poduzetništvo Ivančić i Wolkenfeld. Najamna stambena trokatnica sa stanom vlasnika, prostorno uvjetovana nepravilnim „L“ oblikom građevne čestice, prilagođenog je tlocrtnog rješenja baziranog na visokom standardu "zagrebačkog tlocrta". Kuća Mayer skladno uklopljena u prostor bloka Dežmanova-Streljačka-Mesnička-Ilica pročišćenom geometrijskom kompozicijom uličnog pročelja, funkcionalnim rasporedom prostorija i oblikovanjem i opremom interijera, u opusu arhitekta Lubynskog stilski je zaokret k modernizmu koji će prevladati u 30-im godinama 20. stoljeća. U zgradi se nakon II. svj. rata do 1968. nalazilo sjedište CKSKH, od 1968. do kraja 2005. RTV Zagreb/ HRT, a od 2006. zgrada se koristi za potrebe više državnih ureda i ministarstava. Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba