Kuća Fröhlich

Bosanska 54


Kuća Fröhlich u Bosanskoj 54 sagrađena je 1920./1921. prema projektu Viktora Kovačića za investitora veletrgovca drvetom Oskara Frölicha. Kuća-lovački paviljon jedini je izvedeni objekt u sklopu projekta rezidencijalnog ansambla vile s tenis igralištem, šetnicom i voćnjakom. Prizemnica sa stambenim potkrovljem, građena od tesanih balvana spojenih na “hrvatske vugle”, u tradiciji pučkog graditeljstva, po oblikovnim i konstruktivnim karakteristikama jedinstvena je u Kovačićevom opusu. Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba