Kuća Schick

Amruševa 7


Kuća Lavoslava i Elle Schick podignuta je 1913./1914. prema projektu Rudolfa Lubynskog. Autorski rukopis zrele faze modernog oblikovanja - plošno nanijeta ornamentika na pojednostavljenom građevnom tijelu (A. Laslo)