Friedrich Schmidt

Friedrich Schmidt, njemački arhitekt (Frickenhofen, danas dio Geschwenda, 22. X. 1825 – Beč, 23. I. 1891). Studirao u Stuttgartu i Kölnu, radio na dogradnji katedrale u Kölnu. U duhu rajnske neogotičke škole gradio više crkava po Njemačkoj. Od 1859. profesor na bečkoj Akademiji. Od 1863. u Beču vodio obnovu katedrale sv. Stjepana, projektirao zgradu vijećnice te više crkava u njegovim predgrađima. Na poziv biskupa Strossmayera i zauzimanje I. Kršnjavoga preuzeo je 1870. dovršenje katedrale u Đakovu (uglavnom arhitektonska dekoracija). U Zagrebu je 1877–80. projektirao palaču JAZU (danas HAZU) u oblicima talijanske neorenesanse te radio projekte za obnovu crkve sv. Marka i zagrebačke katedrale, koje je sa znatnim izmjenama dovršio H. Bollé. Njegovi učenici na bečkoj Akademiji bili su J. Grahor, J. Vancaš i M. Pilar. Izvor: Hrvatska enciklopedija, LZMK